Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych proklamowało rok 2019 Międzynarodowym Rokiem Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych. Zbiega się to także ze 150 rocznicą odkrycia przez Dmitrija Mendelejewa prawa okresowości i stworzenia przez tego rosyjskiego uczonego tablicy pierwiastków chemicznych.

Dla grupy uczniów naszej szkoły okazało się to także okazją do wzięcia udziału w otwartym wykładzie pod nazwą „Czy tablica Mendelejewa jest skończona?”. Wykład odbył się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzięki przystępnemu językowi wykładu, nawet uczniowie młodszych klas mogli dowiedzieć się ciekawych rzeczy o współczesnych badaniach nad tworzeniem nowych, nieznanych pierwiastków.

 

toruń 1toruń 2