W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, realizując obowiązek informacyjny, pragniemy poinformować o twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie.

   1. Administratorem Danych Osobowych pracowników, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. dr. Bernarda Sychty w Świeciu, ul. Sądowa 20, 86-100 Świecie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
   2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej, kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.
   3. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
   4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
   5. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: i stronie szkoły na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w szkole, a następnie archiwizowane.
   6. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 5 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
   7. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na podstawie specjalistycznej dokumentacji organu uprawnionego do badania wyżej wymienionego.
   8. Posiada Pani/Pan prawo do:

   -    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub                       ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

   -    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

   -    przenoszenia danych,

   -    wniesienia skargi do organu nadzorczego,

   -  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

    

             9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Katolickiej Szkole Podstawowej jest Pan Paweł Kłos. W przypadku uwag dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem.
 
Dane kontaktowe:
 
 • Świąteczna prace plastyczne

  W ramach lekcji plastyki nasi uczniowie mieli okazję wykazać się swoim talentem, umiejętnościami twórczymi i kreatywnością. Efektem ich starań były ró...
 • Dyskoteka andrzejkowa 2019

  Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę andrzejkową. Uczniowie bardzo miło spędzili czas tańcząc oraz biorąc udział w konkursach z nagrodami. W prz...
 • Dzień Życzliwości i Pozdrowień 2019

  Dzień Życzliwości i Pozdrowień 2019 W tym roku po raz kolejny nasza szkoła obchodziła Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Zorganizowany on został przez Go...
 • Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 2019

  Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 2019 Jak co roku w trzeci czwartek listopada przypada „Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu” – jest to akcj...
 • Międzynarodowy Rok Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych

  Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych proklamowało rok 2019 Międzynarodowym Rokiem Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych. Zbiega się to także...
 • Metoda projektu na lekcji techniki.

  To już kolejny rok, kiedy w naszej szkole, przedmiot technika realizowany jest metodą projektu. Polega ona na tym, że każdy uczestnik zajęć wykonuje w...
 • Europejski Kodeks Walki z Rakiem

  Dnia 8 listopada uczniowie klasy siódmej i ósmej w ramach realizacji programu profilaktycznego „Szkoła w Profilaktyce Onkologicznej” uczestniczyli w z...
 • Poeci z Kociewia finał powiatowy

  Dnia 24 października 2019 r. odbył się X Powiatowy Konkurs Recytatorsko – Plastyczny „Poeci z Kociewia”. Narodził się on z idei upamiętnienia dorobku...
 • Zaduszki Poetyckie

  29 X w murach naszej szkoły, jak co roku, odbyły się Zaduszki Poetyckie. W ramach tego wydarzenia odbyło się przedstawienie przygotowane przez klasę V...
 • Obchody dnia papieskiego i dnia nauczyciela.

  14 października nasi uczniowie przygotowali dwa przedstawienia jedno z okazji Dnia Papieskiego. Drugie dotyczyło obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
 • Międzynarodowy Dzień Muzyki

  Katolicka Szkoła Podstawowa 10 października w murach Naszej Szkoły odbył się „Międzynarodowy Dzień Muzyki”. W ramach obchodów tego święta wszystkie kl...
 • Dzień Zwierząt

  Dnia 4 października, nasi uczniowie obchodzili Światowy Dzień Zwierząt.Wramach obchodów tego święta każdy z uczniów mógł się przebrać za wybrane przez...
 • Samorządowcy czytają dzieciom

  Nasi uczniowie wzięli udział akcji "Samorządowcy czytają dzieciom". W Powiatowej Bibliotece Publicznej przeczytana została książka pt."Niesamowite prz...
 • Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poeci z Kociewia

  Dzisiaj (02.10) w naszej szkole odbyły się eliminacje do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poeci z Kociewia. Zgłoszeń było bardzo dużo a dzieci pre...
 • DNA banana i cebuli

  "Uczniowie kl. VIII wyizolowali na lekcji biologii DNA z banana i cebuli. W efekcie ósmoklasiści na własne oczy mogli zobaczyć DNA. Ten niezwykły zwią...
 • Zbiórka karmy dla zwierząt

  Dnia 28 lutego zakończyła się zorganizowana przez Samorząd Uczniowski zbiórka karmy, kocy i zabawek dla zwierząt ze schroniska w Drzycimiu. Wszystkim...
 • Bal karnawałowo –walentynkowy

  W dniu 14 lutego w naszej szkole odbył się bal karnawałowo –walentynkowy. Wzięły w nim udział klasy IV-VII i gimnazjum. Mile widziane były stroje karn...
 • Modele budowy komórek

  Katolik po raz kolejny może pochwalić się bardzo kreatywnymi uczniami. W ramach lekcji biologii przygotowali oni niezwykle interesujące modele budowy...