kurs

Kurs językowy w Katolickiej Szkole Podstawowej
im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu,
przygotowujący do egzaminów Cambridge Young Learners English (YLE)

 1.Poziomy.

Kurs językowy oferowany jest w trzech poziomach zaawansowania tj.

STARTERS - ok. 50 godzin nauki

MOVERS - ok. 60 godzin nauki

FLYERS – ok. 70 godzin nauki

2.Liczba uczestników oraz sposób zakwalifikowania

Maksymalna liczba dzieci uczestniczących w jednej grupie zaawansowania – 15. Kursantami są dzieci przejawiające zdolności językowe, wyłonione na podstawie testu diagnostycznego we wrześniu (dla nowej grupy Starters). Dzieci, które uczestniczyły już  w kursie, automatycznie przechodzą na „poziom wyżej”.

3.Założenia programowe.

Kurs prowadzony jest w oparciu o materiał opracowany przez wydawnictwo MACMILLAN, dokładnie skorelowany z wymaganiami egzaminacyjnymi YLE. Program kursu opiera się więc na zagadnieniach typowo przygotowujących do egzaminów Cambridge English.

4.Egzaminy i certyfikaty.

Informacje ogólne

Cambridge Young Learners English Tests (YLE) to certyfikat językowy dla dzieci, przygotowany przez Cambridge. Stanowi doskonały sposób by pokazać dzieciom jak dużo już umieją a tym samym zachęcić je do dalszej nauki. Testy YLE są przeznaczone dla dzieci w wieku 7 - 12 lat. Egzaminy YLE mają atrakcyjną, barwną formę i dają dzieciom poczucie sukcesu. Pozwalają również rodzicom i nauczycielom stwierdzić, w jakim stopniu dzieci na poszczególnych etapach nauki opanowały język angielski. Wiele zadań egzaminacyjnych polega miedzy innymi na kolorowaniu, rysowaniu czy rozmowie z egzaminatorem, co bardzo zachęca i inspiruje dzieci

Cambridge Young Learners English Tests wyznaczają międzynarodowe standardy
w nauczaniu języka angielskiego w szkołach podstawowych zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. Wszyscy zdający na całym świecie są egzaminowani według tych samych zasad i dostają takie same certyfikaty Cambridge ESOL.

Każde dziecko, które podchodzi do testu YLE dostaje certyfikat.  Z każdej z trzech części testu: słuchania, pisania i czytania oraz mówienia można uzyskać maksymalnie 5 tarcz, razem 15. Wynik pokazuje wyraźnie jakie dziecko robi postępy w nauce języka.  Certyfikat jest także motywacją do dalszej pracy nad angielskim.

Opis poziomów zaawansowania

Testy YLE zostały tak skonstruowane, że dzieci zaczynają od uczenia się prostych słów i zwrotów na poziomie Starters, a na następnych poziomach, Movers i Flyers, poznają coraz bardziej rozbudowany, trudniejszy język:

Starters. - na poziomie początkującym

Movers - na poziomie A1

Flyers - na poziomie A2

  1. Cambridge Starters to egzamin na pierwszym poziomie zaawansowania przeznaczony dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Dzieci te na ogół mają za sobą rok (lub około 100 godzin) nauki angielskiego i powinny znać i umieć używać około 300 słów.
  2. Cambridge Movers to egzamin na drugim poziomie zaawansowania przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Dzieci te mają zazwyczaj za sobą trzy lata (lub około 175 godzin) nauki angielskiego i powinny znać około 600 słów.
  3. Cambridge Flyers to egzamin na trzecim poziomie zaawansowania przeznaczony dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat, które uczą się angielskiego od pewnego czasu (np. mają za sobą około 250 godzin nauki) i posiadają znajomość języka określoną przez Radę Europy jako poziom Waystage (podstawowy). Jest to poziom odpowiadający egzaminowi KET. Dzieci powinny znać około 1000 słów.

Części składowe oraz czas trwania egzaminu YLE

  • Cambridge Starters

Słuchanie        20 min.

Czytanie/Pisanie         20 min.

Mówienie        5 min.

  • Cambridge Movers

Słuchanie        25 min.

Czytanie/Pisanie         30 min.

Mówienie        7 min.

  • Cambridge Flyers

Słuchanie        20 min.

Czytanie/Pisanie         40min.

Mówienie        9 min.

1.Rejestracja na egzamin YLE

Rejestracji dokonuje nauczyciel prowadzący kurs zgodnie z wytycznymi Cambridge English. Rodzice zobowiązani są do podpisania i dostarczenia oświadczeń (zgód na egzamin) we wskazanym przez nauczyciela terminie. Oświadczenia są  następnie wysłane do centrum egzaminacyjnego.

  • 2.Centrum egzaminacyjne

Egzamin przygotowuje Centrum Egzaminacyjne International House w Bydgoszczy(PL034). Egzamin jest przeprowadzany w budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu. Pomieszczenia egzaminacyjne spełniają wymogi stawiane przez UCLES dotyczące rozmieszczenia uczniów na sali. Zdający powinni siedzieć pojedynczo, przy zachowaniu minimalnej odległości 1,25 m od następnej osoby w rzędzie i w szeregu. W przypadku testu słuchowego ważna jest również dobra akustyka sali.

3.Koszt uczestnictwa w kursie

Cena kursu:

STARTERS 50h 400zł

MOVERS 60h  400zł

FLYERS 70h  400zł

*Pozostałą kwotę dofinansowuje szkoła (1.000zł)

* Szkoła opłaca egzaminy w kwocie 205zł na każdego z uczniów

*Rodzice kupują wskazany przez nauczyciela podręcznik (możliwe zamówienie grupowe)