profilaktyka

 

30 listopada Pani Ewelina Sum przeprowadziła lekcję profilaktyczną. Zajęcia odbyły się pod hasłem "Profilaktyka - dobra praktyka". Celem zajęć było m.in. rozwijanie umiejętności szukania dobrych rozwiązań w trudnych sytuacjach, rozwijanie postawy asertywnej i wzmacnianie poczucia własnej wartości. Dzieci rysowały, rozwiązywały krzyżówkę, wysłuchały opowiadania oraz oglądały film.