andrzejki

 

23 listopada dla klas 1-3 odbyły się zajęcia świetlicowe przybliżające ludowe tradycje andrzejkowe. Podczas tych zajęć był czas na naukę, zabawę oraz słodki poczęstunek.