Nasi gimnazjaliści dnia 9 maja wspólnie z mieszkańcami Świecia odśpiewali „Odę do radości”, w słonecznej, radosnej atmosferze budującej poczucie wspólnoty.

           ZSP w Świeciu podjął wyzwanie ogłoszone przez Placido Domingo z okazji Roku Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego, żeby nagrać i udostępnić wykonanie – hymnu Unii Europejskiej. Pomysł polegał na tym, aby na Dużym Rynku w Świeciu zgromadzić jak największą rzeszę ludzi i wspólnie odśpiewać „Odę…”. To była bardzo udana inicjatywa!

oda 2oda 5