Uczniowie klasy IIIa Katolickiej Szkoły Podstawowej 27 kwietnia zakończyli realizację ogólnopolskiego programu edukacyjnego Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza pod nazwą „Rodzice i dzieci – powietrze bez śmieci”. Opiekunem projektu była pani Anna Minga. Program miał na celu podjęcie działań zwiększających wiedzę na temat smogu, zagrożeń z niego wynikających oraz sposobów walki z nim. Uczniowie chętnie włączyli się w jego realizację. W rozpowszechnianie wiedzy na temat smogu włączyła się również lokalna telewizja, w której ukazał się reportaż z przeprowadzonych zajęć. Dzięki temu działaniu idea konkursu trafiła również do społeczności lokalnej.

Realizację programu wspomógł pan Dariusz Woźniak, który wygłosił wykład na temat stanu powietrza w Świeciu oraz przybliżył zasadę działania czujnika stanu zanieczyszczenia powietrza, który został zamontowany na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu. Po zakończeniu realizacji programu wszystkie dzieci zostały uhonorowane dyplomami i balonami z logo programu a najbardziej aktywne dodatkowo drobnymi upominkami.

IMG 20180416 093727