"Autyzm to nie koniec świata. To po prostu inny świat". Dzień 2 kwietnia został uznany przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych jako Światowy Dzień Autyzmu, dlatego też społeczność Szkół Katolickich włączyła się w ogólnopolską akcję "Polska na niebiesko" przy wsparciu materiałami z Fundacja JiM. 4 kwietnia uczniowie i nauczyciele z klas IV - VI i gimnazjum wzięli udział w przemarszu po mieście Świecie. Elementem stroju każdego ucznia był niebieski dodatek: chusty, przypinki i balony. W dłoniach trzymali okolicznościowe transparenty uświadamiające przechodniów, że wśród nas żyją osoby z autyzmem. Każdemu napotkanemu mieszkańcowi dzieci wręczały ulotki informacyjne. W klasa I - III odbyła się prezentacja wiedzy na temat autyzmu przygotowana przy wsparciu fundacji Jim dla dzieci. Jednym z punktów tegoż spotkania było doświadczanie autyzmu, gdzie uczniowie z zasłąniętymi oczami, w grubych rękawicach na dłoniach musiały odgadnąć co trzymają. Dzieci poznały chłopca o imieniu Feliks, który opowiedział im o swoim życiu z autyzmem. Dzień ten ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemy i potrzeby osób z autyzmem oraz ich rodzin.

 

autyzm7