Wicedyrektorzy w naszej szkole.

Przy okazji przeżywania Dnia Edukacji Narodowej informuję, że po 
przeprowadzniu ankiet wśród grona pedagogicznego i rodziców oraz na mój 
wniosek do organu prowadzącego szkołę, Ks. Bp Ryszard Kasyna wyraził 
zgodę na powołanie dwóch wicedyrektorów: p. mgr Ewę Smyk i p. mgr Annę 
Sienkiewicz-Mach. Serdecznie Paniom gratuluję i ufam, że współpraca 
całego grona pedagogicznego dla dobra naszych uczniów przyniesie wiele 
sukcesów.

ks. dyr. Przemysław Szulc

Dyżury Wicedyrektorów

Telefony służbowe (dostępne w godzinach pracy):

 - p. mgr Ewa Smyk – 880 701 284

 - p. mgr Anna Sienkiewicz-Mach – 880 701 187

Poniedziałek

p. mgr Anna Sienkiewicz-Mach

8.00 – 11.00

p. mgr Ewa Smyk

11.00 – 15.00
Wtorek

p. mgr Ewa Smyk

8.00 – 11.00

p. mgr Anna Sienkiewicz-Mach

11.00 – 15.00
Środa

p. mgr Anna Sienkiewicz-Mach

8.00 – 11.00

p. mgr Ewa Smyk

11.00 – 15.00
Czwartek

p. mgr Ewa Smyk

8.00 – 11.00

p. mgr Anna Sienkiewicz-Mach

11.00 – 15.00
Piątek

p. mgr Ewa Smyk

8.00 – 11.00

p. mgr Anna Sienkiewicz-Mach

11.00 – 15.00