dyrektor

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę życzyć Nauczycielom i 
Pracownikom naszej szkoły wielu sukcesów edukacyjno-wychowawczych. 
Dziękuję za codzienną, często niezauważaną pracę na rzecz naszych 
Uczniów i Rodziców. Dziękuję także za wszelkie przejawy wspólnych 
działań dla dobra naszej katolickiej pracówki edukacyjnej.

ks. dyr. Przemysław Szulc